ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022

 
 
φορολογικη δηλωση κλειδαριθμος αρθρα λογιστικα γραφεια
  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΦΑΔΑ  
 

forologiki dilosi

Αθήνα Πρωτογένους 5

Μοναστηράκι-Ψυρρή

ΤΗΛ

2109244498

6977384515

6986928989

EMAIL

oikonomotexnikh@gmail.com

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Το γραφείο μας αποφάσισε για  την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2017 να αρχίζει την χρέωσή της ηλεκτρονικής υποβολής για μισθωτούς και συνταξιούχους από την Τιμή των 30 Ευρώ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ

Όταν ο φορολογούμενος δεν έχει την δυνατότητα να προσέλθει στην εφορία για τον κλειδάριθμο, μπορεί με το πληρεξούσιο και το γνήσιο της υπογραφής του να εξουσιοδοτήση άλλο πρόσωπο (Για τον κλειδάριθμο πρέπει να έχει προηγηθεί ηλεκτρονική αίτηση στο taxisnet).

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..……………………………………………………… του……………………………………………και της …………………………………………………………………………….με αριθμό δελτίου ταυτότητας ………………………………. και Α.Φ.Μ. ………............................. επάγγελμα …………………………………………………………………………………………………………………………… κάτοικος ………………………………………….οδός ………………………..………………………………………………..


δηλώνω τα εξής :

Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ

τον / την…..……………………………………………………........................................................με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………….. και Α.Φ.Μ. ………...........................

κάτοικο …………………………………. οδός ………………………..……………………………………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως αντ’ εμού και εξ’ ονόματος μου προβεί στις πιο κάτω πράξεις:

Όπως προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………………………και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής, προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο TaxisNet .


Στην ………………………………………………..σήμερα την ……/…../…….


Η χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.

Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………..


Υπογραφή .....................................................................